Characters


Xie Tao


Lu Yuan


Xia Qi


The President


Zhao Chuan


Lin Yi


Zheng Zhou


Feng Weixian


Zarad


Ron


♦︎

Try clicking the cubs’ names~

♦︎


The Muka Cub


The Takila Cub


The Mermaid Cub


The Knox Cub


The Kuhti Cub


The Cotto Cub


The Kuwei Cub


The Moye Cub


Fanart

(Warning contains spoilers)


Advertisements